Фото: Ништо не било препуштено на случајот - со необична пушка полицијата го чувала Вуќиќ во Хрватска